فصد خون در شرق تهران


فصد خون در شرق تهران

میدان امام حسین – خیابان مازندران – روبروی بانک ملی – درمانگاه شهید چمران – طبقه اول
تهران
ایران
تلفن : ۰۲۱۷۷۶۲۲۸۱۱
نشانی (URL): https://fasdekhoon.com/

شنبه09:00 - 16:30
یکشنبه09:00 - 16:30
دوشنبه09:00 - 16:30
سه شنبه09:00 - 16:30
چهار شنبه09:00 - 16:30
پنج شنبه09:00 - 16:30
جمعهبسته شده

Call Now Button