فصد خون در غرب تهران

فصد خون در غرب تهران

اتوبان ستاری شمال,جنب مجتمع کوروش,نبش کوچه اول, پلاک 1 ساختمان کاخ طبقه 4 زنگ 14
تهران
ایران
تلفن : ۰۲۱۴۴۰۵۷۳۲۰
نشانی (URL): https://fasdekhoon.com
شنبه10:00 - 18:00
یکشنبه10:00 - 18:00
دوشنبه10:00 - 18:00
سه شنبه10:00 - 18:00 باز است
چهار شنبه10:00 - 18:00
پنج شنبهبسته شده
جمعهبسته شده